Välkommen

till

Bostadsrättsföreningen Pompe

Uppdaterad 2019-08-17

Allmänt

Bredablick felanmälan

- via telefon 010-177 59 00

Vardagar 08.30 - 16.00 

Jour vardagar 16.00 - 08.30 samt

helger. Endast vid akuta åtgärder.


- via webben:

Här kan du också anmäla fel (klicka här)


SOS Alarm 112

För att kalla på brandkår, ambulans, polis.


Garageplatser

Våra garageplatser administreras av HSB Göteborg.

Om frågor, kontakta Lillemor Magnusson, tel: 010-442 21 09

lillemor.magnusson(a)hsb.se


TV, bredband och telefoni

I månadsavgiften ingår abonnemang på

- digital-TV från ComHem

- bredband från Telenor med hastigheter upp till 250/250 Mbit/s.

  - och möjlighet att beställa bredbandstelefoni från Telenor.

Om frågor eller problem kontakta 

Com Hem kundservice: tel 90 222

Telenor kundservice: 020-222 222

brfpompe.se © 2018

Nyheter

  • Information från styrelsen om projektet i 8:an, se under fliken projekt. • Ordinarie årsstämma i Pompe ägde  rum den 22 maj 2019 och en ny styrelse valdes, se Styrelse.


 • Under fliken projekt finns information om Etapp 2 - Föreningsgatan 8-10 - av projektet "Fasadrenovering, fönsterbyte och nya balkonger"


 • Etapp 1 på Föreningsgatan 4 är i princip avslutat.


 • Vid årsskiftet kom Bredablick in som ny förvaltare för våra fastigheter.


  • Avgifterna höjdes med 10% från årsskiftet - detta för att täcka kostnader för vårt pågående projekt med balkong- och fönsterbyte samt fasadrenovering.


  • VIKTIGT ang rensning i våra cykelförråd. Se informationsbladet i högerspalten.


  • Vår nybildade trädgårdsgrupp har dragit igång ett antal aktiviteter för att få ordning på trädgårdarna med början runt 4'an. Läs mer om aktiviteterna och kommande planer i dokumenten i högerspalten!


  • Bredbandsinstallationen avslutades i maj. Se infoblad i högerspalten. För ev. frågor eller utestående problem var vänlig kontakta kundservice, se telefonnummer i vänsterspalten.


  • Pompes ordinarie årsstämma den 24 maj var som vanligt välbesökt. Den nya styrelsen har haft ett konstituerande styrelsemöte, se Styrelse Brf Pompe.


  • Informationsmöte hölls den 7 februari  angående nya balkonger samt bredbandsavtalet, se anteckningar i högerspalten.


  • Extrastämma hölls den 28 september 2017 med beslut om nya stadgar och om gruppavtal TV/telefoni/bredband enligt styrelsens förslag.


  • Månadsavgifterna höjdes med 10% från 1 oktober 2017.


  • Extrastämman den 8 juni 2017 beslutade i balkongfrågan i enlighet med styrelsens förslag.

   

  • Garagehyrorna höjdes med 10% från 1 juli 2017.


  • Ett medlemsmöte hölls den 23 februari 2017 med information om nästa projekt: byte av balkonger och fönster samt fasadrenovering. Två alternativ  på nya balkonger presenterades av vår konsult Christer Stovell, som tidigare har arbetat med grannen Garms stora projekt. Presentationen kan du hitta här: Balkonger Brf Pompe.


  • I förberedelserna för ovannämnda projekt lät styrelsen göra en antikvarisk utredning. Resultatet presenteras i ett dokument: Antikvariska synpunkter.


  • Informationsmötet i februari 2017 innehöll också en punkt om bredband där resultatet av enkäten samt alternativ för fortsättningen presenterades. Presentationen kan du hitta här: Fiber till Pompe.


  • P.g.a. risken för spam fungerar inte de klickbara mejladresserna på hemsidan rakt av - byt ut (a) mot @.


  • Information finns också i de olika dokumenten i  högerspalten.