Välkommen

till

Bostadsrättsföreningen Pompe

brfpompe.se © 2018

Balkonger, fönster & fasader

  • Viktigt ang tidplan i 8:an, se meddelande i högerspalten. Se även aktuell info från 

Sydskiffer på  www.brfpompe.wordpress.com.

   

  • Etapp 2 - Föreningsgatan 8-10 - av projektet "Fasadrenovering, fönsterbyte och nya balkonger" är nu i full gång.


  • En ny tidplan finns framme, se högerspalten. Även viktig info från brf Pompe återfinns där!


  • Första etappen av projektet på Föreningsgatan 4 är i nu helt klart. Lite städjobb återstår.