Välkommen

till

Bostadsrättsföreningen Pompe

Kontakt

Du når hela styrelsen på e-postadressen styrelsen(a)brfpompe.se


Adressen kan kopieras eller skrivas in i mejlet, byt då ut (a) mot det sedvanliga @.

Styrelse 2019-2020

Ordförande:

Claes Johansson


Vice ordförande:

Bertil Hajtowitz

 

Sekreterare:

Carl-Henrik Mathiesen


Vice sekreterare:

Per Örninge


Ekonomiansvarig:

Kerstin Olofsson


Övriga ledamöter:

Klas Brand


Suppleanter:

Ulrika Hägg

Karin Manhem

 brfpompe.se © 2018